Airconditon for lastebil og buss

 Kompressorer
Hjertet i klimaanlegget
Kuldemediet komprimeres av kompressoren og transporteres gjennom systemet for å skape høyt og lavt trykk.
Kompressoren er avgjørende for effektiviteten til AC-systemet.
Under en AC-syklus lar kompressoren kjølemediet endre sin tilstand
fra gass til væske og strømme gjennom de forskjellige komponentene i systemet samt gjennom høy- og lavtrykkssider.

Innvendig blåser
Sikrer riktig luftinntak, strømning og fordeling som er nødvendig for at klimasystemet skal fungere
Den innvendige viften sørger for riktig mengde luftinntak.
Luften strømmer gjennom varmevekslerne, og luften kan enten være varm eller kald, og takket være viften fordeles luften i kabinen.
Vanligvis er viften plassert i HVAC (Heat-Ventilation-Air-Condition)-modulen
plassert mellom kabinen og motorrommet.
Den innvendige viften er en elektrisk enhet som anses som skjør,
på grunn av plastelementer, og elektrisk følsom for feil i kjøretøysystemet.
Fordamper
Hyttevarmeveksler som produserer kald luft
En varmeveksler i lavtrykkssiden av AC-systemet, installert mellom ekspansjonsventilen og kompressoren.
Vanligvis plassert i en HVAC (Heat-Ventilation-Air-Condition)-modul bak kjøretøyets dashbord.
Fordamperen sørger for at kjølemediet fordamper, og endrer dermed tilstanden fra flytende til gassform.
Omgivelsesluft som blåses på fordamperens overflate muliggjør fordampningsprosessen inne,
og under overgangsprosessen av kjølemediets tilstand blir den blåste luften som strømmer
gjennom fordamperens overflate kald og kan ledes inn i kjøretøyets kabin.
Videre avfukter fordamperen inntaksluften,
noe som er av stor betydning for systemets evne til å avdugge kjøretøyets ruter.